KemiKONSULT.se

Produktinformation

De grundkrav som man kan ställa på produktinformation är att den skall vara lättöverskådlig, enkel att ta till sig och anpassad till målgruppen. För att göra produktinformation tydlig är det viktigt att undvika långa stycken med text och detta görs enklast genom att använda tydliga rubriker, illustrativa figurer och lättöverskådliga tabeller eller text i punkt-form. Produktinformationen bör naturligtvis också anpassas efter det sätt på vilket man kommer att sprida den, till exempel så ställer tryck och web mycket olika krav.

KemiKONSULT har lång erfarenhet av att kommunicera tekniska data till både lekmän och experter. Vi kan hjälpa er med att ta fram ett tydligt informationsmaterial till era produkter och tjänster.

 

Referenser och arbetsprov fås på förfrågan.

decoration
decoration