KemiKONSULT.se

Molekylgrafik - Filmer

Nedan följer ett par exempel på molekylgrafikfimner som visar på några saker man kan göra med hjälp av ett molekylgrafikprogram och lite programmering. Denna sida visar endast filmer med proteiner men man kan lika gärna använda molekylgrafikfilmer för att till exempel illustrera en kemisk reaktion mellan två mindre molekyler. Filmerna kommer inte till sin fulla rätt via nätet eftersom de är hårt komprimerade och pixeleringen syns ganska tydligt. Storre och mindre komprimerade versioner av samma filmer finns på denna sida.

Detta exempel visar utbredningen av de amionsyror som är viktiga för veckningen av proteinet Azurin ("folding nucleus"). Filmen är gjord med hjälp av Molscript, MSMS och Raster3D.

 

Denna film är inte gjord för att visa något speciellt utan finns här för att demonstrera några saker man kan göra med ett molekylgrafikprogram. Filmen är gjord med programmet PyMOL och ett antal hemsnickrade Python script.

 

Som filmen ovan men denna är renderad på ett sätt som gör att den ser ut att vara tecknad.

decoration
decoration