KemiKONSULT.se

KemiKONSULT till din hjälp

Känner du att dina kunskaper inte räcker hela vägen fram eller har du helt enkelt inte tid för att hinna med allt? Då finns vi här för att hjälpa dig med dina problem och uppgifter inom kemiområdet. Hos KemiKONSULT finns en stor kompetens - civilingenjör i kemiteknik och disputerad forskare - till förfogande.

Våra specialområden

decoration
decoration